Olsen Studios - Jamie Olsen Ali - D Magazine - 2014 AIA Dallas Tour of Homes

http://dhome.dmagazine.com/2014/09/aia-tour-of-homes-a-modern-farmhouse-in-preston-hollow/